مشاهیر

ملا محمّد امين متخلص به میرزای هورامی

میرزای هورامی
میرزای هورامی

ملا محمّد امين متخلص به (ميرزاي هه‌ورامي) متولد ۱۳۳۵ ، دوران كودكي را در سقط‌الرأس خود روستاي كه‌مالا –  اورامان تخت گذرانيده است.

نامبرده از رشته پدر به (وه‌لي ديوانه) و از رشته‌ي مادر به (صه‌يدي هه‌ورامي) مي رسد. در هفت سالگي ( قوتابي قورئان) مي‌شود سپس (گلستان) و (پندنامه عطار) و (روله بزاني) كه معمول محل بوده مي‌خواند، بعد از آن براي (فه‌قيه‌تي) راهي غربت مي‌گردد و به (خورمال) و (بياره) و ( نه‌وي) -كردستان عراق- مسافرت مي‌كند.

سپس به مريوان مي‌آيد؛ چند سالي ديگر ادامه تحصيل مي‌دهد تا در اوايل انقلاب يعني ۱۳۵۷ طبق معمول فارغ التحصيل مي‌شود .

ميرزاي هه‌ورامي در همان دوران تحصيل شعر مي‌سرود و مورد تشويق و تحسين ادب دوستان قرار مي‌گرفت . بويژه در سال‌هاي ۵۶ و ۵۷ با راديو مريوان كه برنامه هه‌ورامي داشت همكاري مي‌كرد و گاه گاهي مسائل علمي را با شعر آسان مي‌نمود.

میرزای هورامی
میرزای هورامی

او با زبان ساده و طبع ساده مسائل روز را با جوانان مطرح مي‌كرد و شعرهاي او اغلب در مجالس و مراسم مختلف قرائت مي‌شد.

شعر (ميرزاي هه‌ورامي) با دو لهجه‌ي گوراني و سوراني سروده شده است. نخستين مجموعه‌ي شعر او با نام سه وزه ی کوسالان در سال ۱۳۶۲ در تهران به چاپ رسيد كه مورد آفرين اساتيد (بابامردوخ، حمدي و هيمن) قرار گرفت . شعر او بر دو وزن عروضي و كلاسيك است.

طبيعت و ظرافت كوه‌هاي اورامان و مردم ساده و قانع آن ديار خميرمايه‌ي شعر ايشان است . زيبائيهاي گوناگون چهارفصل به شعر او زينت بخشيده است و در شعر او تراژدي‌هايي بچشم مي‌خورد كه از اوضاع آشفته منطقه و جنگ تحميلي و شيميايي هه‌له‌بجه و مخالفت احزاب و بي توجهي مسئولين امر حكايت دارد.

مجموعه‌ي ديگر از اشعار سوراني ايشان با نام «زه‌رده‌ي خه‌زان » در مراحل پاياني خود براي نشر و توزيع است.

۲۰ سال است با قسمت راديو اورامي در سنندج كمال همكاري را دارد و همچنين در حال حاضر گوينده و نويسنده برنامه راديويي «نور ايمان» مي باشد كه قبل از اذان ظهر پخش مي شود. برنامه‌هاي ادبي او مورد توجه گوران و سوران قرار گرديده است.

ميرزاي هه‌ورامي فعلا در روستاي سراب قاميش حومه‌ي سنندج بأمر تدريس و امامت اشتغال دارد .

ماموستا محمد امین میرزایی مشهور به میرزای هورامی در سال ۱۳۳۵درهورامان تخت(روستای کماله) به دنیا آمد.تحصیلات علوم دینی را در شهرها و روستاهای کردستان به اتمام رساند سپس به امامت جماعت در روستاهای اطراف سنندج مشغول شد و در کنار تدریس در مدرسه علوم دینی تحریر کتاب «سه وزه ی کوسالان» را به پایان رسانید. این کتاب مجموعه ای از اشعار وی در سالهای ۶۲-۱۳۵۰میباشد و آن رادر خرداد سال ۱۳۶۲ انتشار داد. درآن زمان فقط ۲۷ سال داشت با توجه به مشکلات فراوانی که درپیش روی ایشان بود، توانست خود را درجرگه ی شعرای کرد جای دهد وبه  (بلبلی کورده واری ) اشتهار یابد.

ماموستا محمد امین میرزایی که متخلص به میرزایی هورامی است د ر نظر دارد بزودی دیوان جدیدش را تحت عنوان «زه ردی خه زان» منتشرکنـــد . وی هم اکنـون در صدا و سیمای کردستان در بخش رادیو هورامی مشغول به فعالیت است. خودش گفته است فــقط به خـاطر امتیاز پخش ( هورامی ) به صدا و سیما میروم تا هورامان هم سهیم باشد .

چندقطعه شعر زیبا از این شاعر :

وه هــــه ورامـــان دا  وه هـــه ورامــان دا

ئه ی دلَ سـه فه ر كه ر وه هه ورامان دا

خسـوس جـه فه سلـی نه و وه هاران دا

سه رشاخ سه ركه مه رسه ركوَساران دا

هــــــاژه ی وه رواوان نـــــه گـــــوَلاوان دا

ده نگـــــی كنـــا لــه يـل پوَلـــی لاوان دا

نـــه ك ته نيـا دلـَـیَ بـه لـَكـــو هــــه زاران

مه بان شه يدا ومه س فه سلی وه هـاران

زه مــزه مــه ی شــادی ئاهه نگی يـاران

ته رِكه ران گه رده ن به قه تـــره ی واران

پـه رِ كه را كوَلـَـیَ سـه وزه و سه يده ران

چــوون بــاوی قـه ديم ياسای حه يده ران

سه رله ته ره ی  شـه وق خوَل مدا به ناز

بـــه گـــرمه وهـــه را ته يـر مدا پـــــه رواز

ئه رپه ی رِاگه ی حه ق وه رپه ی سه يرانه ن

«مَجمَـعُ البَحرَيــن» رِای هـــه وراما نــه ن

په ی رِه فعی خه مان شاخش رِه فيـَـعه ن

په ده روونـی ته نگ خاكش وه سيـَـعه ن

شه رته ن ميرزايی چوون كوَسار گه ردان

بـــه يوَ بگـَـيلـَـوَ شـــــاخ و كوَ و هـــه ردان

***

دیده م په ی وینایت خه یلی موشتاقه ن

ئـازیز  مـوشتـاقه ن ، ئـازیز مـوشتــاقه ن

 نـازار دیــده و دل به تــو  مــوشتــاقه ن

گـیــروده ی ده رد و ، داوی فیـراقـــه ن

قـــــه سه م به بالای  به رزو  لاو لاوت

قه سه م به تاتا ی ئه گریجه ی خاوت

 وه شله ی به کوشته ی ژاراوی ده ردت

ماشه لا سینه ی پاک و بـی گـه ردت

سه به ب ئـید د لـم به تو مو شتاقـه ن

مه قامت  بـه زمت جه د نیا  تـا قـــه ن

 وه رمی بی وه رم دیده هه ر رزا قه ن

بروت قیـــبله مه ن میـــحرا با تا قــه ن

 مـه ده و مه یله که ت نگا را به کـه س

شه‌رته‌ن نه‌ماڕوو عه‌هده‌که‌ی ئه له س

 هه ر رو تازه ته ر تا ( یو م الممـــــا ت)

وه لی به مه یلت مه یلم هــه ن جه لا ت

 هانه زیکری حه ق و هی ره میمـــه ن

هه رگیان شا میلی لـوتفی عه مـیمه ن

 سه رشارمل ک هچی قاپی خه للا قه ن

به به زمی گه ردون مه یل ده رت واقه ن

 په وچی میرزا یی هه ر  بی مه زا قه ن

دل هه ر یو ن ئادیچ به تــو مو شتاقه ن

منبع : اشعــار میـــرزای هــورامـی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا