شهرها و روستاها

روستاي كانی سانان

روستاي كانی سانان
روستاي كانی سانان

جای تفریحی

کوه میراجی در هار جای تفریحی برای مهمانان محلی کوهنوردان روستایان می باشد که بیشتر برای چیدن گیاه خوراکی به آنجا می روند که دارای گیاهان دارویی بسیار مفید است

وضعیت ساخت خانها

خانه های آن از چوب -سنگ تعدادی اسکله فلزی ساخته  -زمینهای زراعتی آبی آن حدود ۶۰۰ هکتار ونیزارهای آن بیش از۱۰۰۰هکتار که جنگل از طرف شمال متصل است به جنگلهای روستای درتفی وغرب متصل به جنگلهای روستای سردوش -سیاناو واسکول واز جنوب متصل به روستای نی واز شرق متصل به جاده آسفالته می باشد

قبرستان

روستا دارای دو قبرستان شمالی وجنوبی است که روستا به صورت طایفه ای مردگان خود را به این قبرستانه می برند بنام محمود سرواله که در فاصله روستای نی وکانی سانان قرار گرفته وقبرستان شمالی بنام سید بوچکل می باشد

روستا ی کانی سانان در زمان جنگ شهید داده است این روستا در مدت ۸ سال جنگ تحمیلی همیشه زیر تیر رس بمباران هوایی وتوپ خمپاره رژیم بعثی قرار گرفته چون پشت جبه قرار گرفته بود وستاد پشتیبانی وتوپ خانه در شمال وجنوب روستا قرار داشت ودر سال۱۳۶۴شهریوردرهنگام حمله ولفجر۴ روستا خالی از سکنه وتوسط هواپیماهای بعثی مورد حمله هوایی قرار گرفت که خانه های ردیف وسط روستا که ۱۱ خانه بود سوخت وتخریب شد که برای چهارمین بار این خانه ها در طول ۷۰ سال سوخته وتخریب شد

روستاي كانی سانان
روستاي كانی سانان

مردمان این روستا بسیار با کمال وخشرو ومهمان پذیر هستندومتدین هستند وپیرو طریقت قادری ونقشبندی هستند ودارای یکجای تاریخی بنام کنه دیو که درولگور واقع است وله گه ور۲کیلومتری درجنوب روستا قرار گرفته کونه دیو درب ورودی آن تا عمق چند متر از سنگ بنا شده بود که سنگهای بزگی به وزن بیش از۲الی۳تناست ولی به علت عدم آگاهی مردم روستا آن را تخریب کردند برای ساختن خانه وآثار آن هم حالا موجود است می گویند این سوراخ ۴۳ کیلومتر طول داشته که در زمان قدیم جنگا وران از آن استفاده کرده اند

زریوار مریوان کانی سانان دارای انواع پرندگان آبزی می باشد که بیشتر مرغابی -اردک غاز -حواصیل درنا -پلنگو-نام کردی گامالوره بوره گی چزاره زیقاوله و نوک دریژ سر مازوله قوراویلکه که نام فارسی آنها را نمی دانم و غیره می باشد وهمچنین با توجه به نیزارهای پر دارای جمعیت خوک فراوان کهدر داخل نیزارها خود راپنهانمی کنند وشبهابیرون می آیند به کشاورزان ضرر زیادی می رسانند دریاچه زریوار دارای انواع ماهیها می باشد ماهی تمام مریوان را تامین می کند وحتی به استانهای خارج از کردستانو عراق هم صادرمی شوند  درزمان قدیم مردم روستا نیزارهای آن را میبردند وبرای سقف بامخانه استفاده می کردند واز آن حصیر درست می کردند وبجای فرش درآن زمان ازآناستفاده می کردند وحتی به عراق هم صادر می کردند  وجنگلهای آن برای ساختن  خانه و سوخت سقز وکتیرا استفاده می کردند جنگل روستای کانی سانان پر از کبوتر وکبک سارس خوک وخرس خرگوش شغال روباه وغیره می باشد

روستای کانی سانان مکان زندگی شاعر برجسته ماموستا قانع کرد بوده که اصل ونصب آ از سرک عراق بوده  وجد ان در دولاش مریوان نزدیکی کانی سانان بوده سکونت داشته اند که در خروجی دولاش دارای چندآسیاب محلی بوده یکی از آنها به خانواده طایفه  قانع مشهور به شیخ محمد امین تعلق داشته اند قانع دارای چند پسر بوده که حال درعراق سکونت دارند تعدادی از خانئاده بستگان وی از نوه شیخ محمد امین در کانی سانان سکونت دارند -ونفری دیگر هم به نام استاد عبدالله نادری که اهل دری مریوان بوده در کانی سانان سکونت داشته که حدود ۶سال پیش درهمان روستا در اردیبهشت فوت کرده وی دارای مغزی پر استعداد بوده و همچنینشاعر محلی بود او استاد آشیاب محلی وغیره بوده

کشاورزی

روستای کانی سانان  دارای موقعیت ویژه ای است که دارای منظره ای زیبا میان کوه جنگل و دریا چه زریوار قرار گرفته است و دارای جنگلهای فراوان شامل درخت بلوط ومازوج تمشک وزالزالک و آلبالوی دیمی بادام ودرخت سقز یا قصوان که درختان مثمر ثمری می باشد دارای حدود ۱۵ الی۲۰ هکتار انگور دیمی وحدود ۲۰ الی ۳۰ هکتار باغات میوه گوناگون ویک باغ گردوی بیش از ۳۰ ساله که توسط یک نفر بنام حسن جاری احداث شده با توجه به اینکه این شخص فرهنگی بازنشسته می باشد به کار کشاورزی هم علاقه منداست ومشغول باغداری است -مردم روستا به شغل کشاورزی ودامداری مشغول هستند زمینهای آن برای کشاورزی بسیار مناسب است واستعداد اکثر محصولات را دارد با توجه به مرطوبی وحاصلخیزی قبل از انقلاب برنج کاری که محصولی بسیار مفید است کشاورزان زرع می کردند که برنج گرده آن از نظر طعم ومزه در جهان وانواع برنج ها بی نظیر است که شنیده ام مردم روستاهای پیرصفاودرتفی ووله ژیر وکلکه جان وکال وریخلان ودرزیان جهت کشت شالی کاری این محصول با ارزش به کانی سانان می آمدندومشغول زرع برنجکاری بودندوهمچنین توتون زیاد می کاشتند محصولات ذرات وگندم هندوانه خربزه وخیار وگوجه فرنگی نخود وغیره کشت می شد وحال حاض هم جز برنجکاری کم تا بیش این محصولها را ذرع می کنند ولی به عتت خشکسالی چشمه های کنار دریاچه محصولات با ارزش شالیکاری ترک شده است از همه مهمتر بیش از دوسوم آب کشاورزی این روستا از چشمه ای به نام دولاش تامین می شود که از قبل از کوه میراجی بیرون وجاری می شود که خشکسالی در کمبود آب آن تاثیر نداشته آب این چشمه تابستان بسیار گرم وزمستان سرد ودر فصل زمستان وماههای اول بهار آب این چشمه به دریاچه زریوار  می ریزد

روستا کانی سانان همچنین دارای جاده آسفالته  آب وبرق وگاز کشی می باشد  که بعد از انقلاب اینها صو رت گرفته است وحال حاضر  دارای ماموستا علوم دینی است که در این رویتا فقها به کسب علوم دینی مشغول می باشند

روستاي كانی سانان
روستاي كانی سانان

آموزشی

روستای کانی سانان میگویند از سال ۱۳۱۶در زمان رضا خان مدرسه دایر بوده که مریوان در آن زمان دارای ۳ مدرسه بوده که فعالیت آموزشی داشته که زیر نظر اداره  آ موزش وپرورش کرمانشاه اداره اداره می شد که آن سه مدرسه یکی در شهر مریوان بوده بنام قلا مشهو ر بوده و دیگری در رزاب سروآباد وکانی سانان بوده است  این روستا با توجه به اینکه از قدیم بیش از ۷۴ سال مدرسه در آنجا فعالیت آموزشی داشته به آن صورت فارغ التحصیلات متوسطه و آموزش عالی نداشته اکثر  دانش آموزان آن در دوران کلاس دوم تا چهارم ابتدایی قبل از انقلاب ترک تحصیل می کردند وحتی بعضی ها سال اول ابتدایی را می گذراندند تر ک تحصیل می کردندبا توجه به اینکه در رو.ستای دیگری مدرسه دایر نبوده بچه های مالکان وشیخان روستاهای دیگر می رفتند در روستای کانی سانان به تحصیل اشتغال داشتند -و همچنین این روستا جای علماهای برجسته بوده که در این روستا هم مشغول امام جماعت وهم به تدریس علوم دینی مشغول بودند که یکی از علماهای برجسته وبی نظیر در مناطق حاجی ماموستا ملا محمد امین عالی بوده که چندها علما در خدمت ایشان کسب علم فقه علوم دینی کرده اند و بعضی ها در مناطق ایران وعراق وکشورهای دیگر پراکنده اندوبه تدریس علوم دینی مشغولند وهمچنین ماموستا ملا محمد امین ۲پسر و۴ دختر داشته که یکی ازپسرانش بنام ملا برهان عالی که شخصیتی برجسته بوده ودر سال ۸۹در ماه مبارک رمضان امام جماعت سنندج بود به شهادت رسید که وی جز تدریس درعلوم دینی دردانشگاه ودبیرستانهای سنندج به تدریس مشغول بوده این روستا فعلا دارای مدرسه ابتدایی حدود ۷۰ الی ۸۰ نفر دانش آموز و۶ نفر معلم می باشد ویک کلاس راهنمایی می باشد تا به حال حدود۱۲ الی ۱۶ نفر فارغ التحصیل آموزش عالی می باشند

تاریخچه

کانی سانان مکان مالکان با نفوذ محمود خان کانی سانان ومحمدخان پسرش بوده روستای کانی سانان به معنی کانی سه نان است که اول ۳خانوار بوده دامدار بودند که نزدیکی یک چشمه سکونت داشته اند ودارای یک چوپان بوده اند وشغل آنها دامداری بوده که در زمان قدیم چوپان نانها را هر روز جمع می کرد از صاحب حیوانها این چوپان سه نان از سه خانوار گرفته است بدین جهتبوده که نام این رو ستا را کانی سه نان گذاشته اند بعد به کانی سانان تبدیل شده

جمعیت

روستای کانی سانان یکی ازروستاهای بخش مرکزی شهرستان مریوان از استان کردستان می باشد این روستا در غرب شهر مریوان  حدود ۷ کیلومتری مریوان وپای کوه روبروی دریاچه زریوار وکنار۲۰۰متری نیزارهای دریاچه وپشت به کوه وپوشیده از جنگلهای فراوان وهمه خانه های آن ردیفی وپشت سر هم ساخته وبا توجه به سرازیری نشستن هر خانه برای خود منظره ای داردوهیچ خانه جلو دید خانه دیگری را نمی گیرد روستای کانی سانانبسیار قدیمی نیست شاید حدود۱۵۰سال باشد که بنیاد واحداث شده و۵۰سال قبل حدود ۴۰ الی ۵۰ خانوار بوده وحال حاضر پیش از ۱۵۰ خانوار وحدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ نفر جمعیت دارد
روستاي كاني سانان يكي ازروستاهاي بخش مركزي شهرستان مريوان از استان كردستان مي باشد اين روستا در غرب شهر مريوان حدود ۷ كيلومتري مريوان وپاي كوه روبروي درياچه زريوار وكنار۲۰۰متري نيزارهاي درياچه وپشت به كوه وپوشيده از جنگلهاي فراوان وهمه خانه هاي آن رديفي وپشت سر هم ساخته وبا توجه به سرازيري نشستن هر خانه براي خود منظره اي داردوهيچ خانه جلو ديد خانه ديگري را نمي گيرد روستاي كاني سانانبسيار قديمي نيست شايد حدود۱۵۰سال باشد كه بنياد واحداث شده و۵۰سال قبل حدود ۴۰ الي ۵۰ خانوار بوده وحال حاضر پيش از ۱۵۰ خانوار وحدود ۸۰۰ الي ۹۰۰ نفر جمعيت دارد.
كاني سانان مكان مالكان با نفوذ محمود خان كاني سانان ومحمدخان پسرش بوده روستاي كاني سانان به معني كاني سه نان است كه اول ۳خانوار بوده دامدار بودند كه نزديكي يك چشمه سكونت داشته اند وداراي يك چوپان بوده اند وشغل آنها دامداري بوده كه در زمان قديم چوپان نانها را هر روز جمع مي كرد از صاحب حيوانها اين چوپان سه نان از سه خانوار گرفته است بدين جهتبوده كه نام اين رو ستا را كاني سه نان گذاشته اند بعد به كاني سانان تبديل شده.
روستاي كاني سانان داراي موقعيت ويژه اي است كه داراي منظره اي زيبا ميان كوه جنگل و دريا چه زريوار قرار گرفته است و داراي جنگلهاي فراوان شامل درخت بلوط ومازوج تمشك وزالزالك و آلبالوي ديمي بادام ودرخت سقز يا قصوان كه درختان مثمر ثمري مي باشد داراي حدود ۱۵ الي۲۰ هكتار انگور ديمي وحدود ۲۰ الي ۳۰ هكتار باغات ميوه گوناگون ويك باغ گردوي بيش از ۳۰ ساله كه توسط يك نفر بنام حسن جاري احداث شده با توجه به اينكه اين شخص فرهنگي بازنشسته مي باشد به كار كشاورزي هم علاقه منداست ومشغول باغداري است -مردم روستا به شغل كشاورزي ودامداري مشغول هستند زمينهاي آن براي كشاورزي بسيار مناسب است واستعداد اكثر محصولات را دارد با توجه به مرطوبي وحاصلخيزي قبل از انقلاب برنج كاري كه محصولي بسيار مفيد است كشاورزان زرع مي كردند كه برنج گرده آن از نظر طعم ومزه در جهان وانواع برنج ها بي نظير است.
روستاي كاني سانان مكان زندگي شاعر برجسته ماموستا قانع كرد بوده كه اصل ونصب آ از سرك عراق بوده وجد ان در دولاش مريوان نزديكي كاني سانان بوده سكونت داشته اند كه در خروجي دولاش داراي چندآسياب محلي بوده ونفري ديگر هم به نام استاد عبدالله نادري كه اهل دري مريوان بوده در كاني سانان سكونت داشته كه حدود ۶سال پيش درهمان روستا در ارديبهشت فوت كرده وي داراي مغزي پر استعداد بوده و همچنينشاعر محلي بود او استاد آشياب محلي وغيره بوده .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا