جاذبه گردشگری

سد داریان

سد داریان
سد داریان

بهره‌بردارى از آب رودخانه سيروان باتوجه به آورد مناسب، موقعيت و شرايط استراتژيك آن، همواره مورد توجه بوده و مطالعات گوناگونى در سطوح مطالعاتى متفاوت در اين زمينه صورت گرفته است. هدف از مطالعات مذكور يافتن و ارائه طرحى براى بهره‌بردارى حداكثر از منابع آب اين رودخانه و سرشاخه‌هاى آن به منظور توسعه كشاورزى و نيز توليد نيروى برقابى بوده است. از مهم‌ترين اهداف چنين طرحى، مي‌تواند انتقال آب رودخانه سيروان به حوزه آبريز كرخه با هدف توسعه كشاورزى و همچنين افزايش توان سدهاى برقابى در اين حوزه آبريز و انتقال آب به دشت هاى غربى كشور به منظور استفاده كشاورزى در حوزه آبريز رودخانه‌هاى اين منطقه ‌باشد. به منظور تأمين اهداف يادشده، انجام مطالعات مرحله يكم طرح سيروان در دستوركار قرار گرفت، كه به‌واسطه ابعاد گسترده و پيچيدگى، به اجزاء كوچكتر تقسيم گرديد.

در چهارچوب اين تقسيم‌بندى، طرح به ۹ پروژه تفكيك شد كه هر يك، توسط مهندسان مشاور مستقلى مطالعه شد و يا دردست مطالعه مي‌باشد. مسئوليت مطالعات مرحله يكم طرح سد گردلان به عنوان بخشى از طرح تأمين و انتقال آب دشتهاى گرمسيرى غرب كشور (طرح سيروان) به مهندسين مشاور بندآب احاله شد.

سد داریان
سد داریان

محدوده مورد مطالعه بخشى از حوضه آبريز رودخانه سيروان مي‌باشد كه در محدوده بين طول هاى جغرافيايى ۴۶º و ”۵۵ ۴۶ºشرقى و عرض‌هاى جغرافيايى ۳۵º و ”۴۵ ۳۵º شمالى قرار دارد.

اين محدوده از محل برخورد رودخانه گاران و آزاد در منطقه دورود سروآباد آغاز و تا حدود ۹ كيلومترى پايين‌دست پل دوآب نوسود ادامه دارد، كه اين امر به مفهوم ضرورت شناسايى و ارزيابى و نهايتاً جانمايى طرح در بازه‌اى به طول حدوداً ۵۷ كيلومتر از مسير رودخانه‌هاى گردلان و سيروان مي‌باشد.

 

هدف طرح جمع آوري رودخانه سيروان بمنظور استفاده از انرژي برقابي، انتقال آب به حوزه هاي آبريز مجاور ازجمله به دشتهاي نواحي گرمسيري از طريق تونل نوسود بمنظور استفاده کشاورزي در حوزه هاي آبريز رودخانه هاي اين مناطق و تامين حقابه هاي پايين دست سد مي باشد.

سد داریان
سد داریان

موقعيت جغرافيايي

محدوده طرح در مجاورت روستاي داريان و در فاصله ۲۵ کيلومتري شمال غرب شهر پاوه و ۱۵۰ کيلومتري کرمانشاه واقع شده است و محدوده جغرافيايي بشرح جدول زير می باشد.
محدوده مخزن سد ۴۶°-۲۸´-۱۴”از: ۴۶°-۱۸´-۲۰”تا: ۳۵°-۰۷´-۰۳”از: ۳۵°-۱۴´-۱۶”تا:
محدوده طرح ۴۶°-۱۸´-۰۳”از: ۴۶°-۱۸´-۴۳”تا: ۳۵°-۰۹´-۰۱”از: ۳۵°-۰۹´-۱۵”تا:

تاريخچه طرح

رودخانه سيروان باتوجه به آورد مناسب، موقعيت و شرايط استراتژيك آن، همواره مورد توجه بوده برمبناي نتايج مطالعات برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب، مطالعات مرحله يكم طرح سد داريان سامان داده شد . در ادامه ، كار طراحي و نظارت سد داريان در قالب قراردادي شامل مطالعات مرحله دوم و سوم ( نظارت كارگاهي و عاليه ) در سال ۱۳۸۷ به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار شد . سد در آذر ۹۴ آبگيري شد و نيروگاه دردست اجرا مي‌باشد.

سد داریان
سد داریان

ويژگي خاص پروژه

استفاده از هسته رسي نفوذناپذير شيب دار (مايل) در سد- انجام عمليات خاكريزي حدود ۱۱ ميليون مترمكعب بدنه در حدود ۵/۳ سال- عمليات موفقيت آميز نجات بخشي چشمه بل قبل از آبگيري مخزن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا