جاذبه گردشگری

رودخانه لیله

رودخانه لیله
رودخانه لیله
امروزه  هیچ پدید ه ای از دید ماهواره ها پنها ن نمی ماند . به کمک ما هواره ها می توان عمق دما طول .عرض ومساحت دریاها و هر مکانی را محاسبه نمود وکا رهای میدانی هزینه بر ،زمانبر وطاقت فرسا دیگر هیچ لزومی ندارد وبه کمک عکس های ما هواره ای با هر مقیاسی می توان پدیده های جغرافیایی را شناسایی نمود
رود لیله به سبب گل آلود بودن بستر قسمت های پایانی خود  لیله با تلفظ غلیظ  ل دوم همان آب گل آ لود بوده ومسیری نزدیک به پنجاه کیلومتر را از جوانرود ودامنه های مجاور مزران وکلاش طی کرده وتا رسیدن به روستا های قین سخت   ودروله پایین به همراه رود بزرگ سیروان وارد قسمت انتهایی سد دربندیخان عراق  می گردد .مجدوده سیاسی گذر این رود دشهرستان  جوانرود و بخش باینگان می باشد .در عکس هوایی ذیل  دست راست رود سیروان .دست چپ لیله وبالا دست هم آب بر گشتی از سد در بندیخان عراق.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا