جاذبه گردشگری

تهیه سقز ار درخت ون روستای ساتیاری

تهیه سقز ار درخت ون روستای ساتیاری
تهیه سقز ار درخت ون روستای ساتیاری

.. در گویش محلی به سقز( بنیشت) و به قالب گلی آن ( کو چه له ) می گویند…
نحوه تهیه سقز از درخت ون بدین شرح است…. مردان روستا در گروههای دونفره سه نفره و یا بیشتر در فصل تابستان به کوههای اطراف روستا رفته و هر دسته در محدوده خود مستقر می شود…. گروه از یک استاد کار ( کوچه له و ه س) و یا بیشتر ویکی دونفر کار گر تشکیل می شود…. ابتدا از خاک مناسبی که در کوهها موجود است گل تهیه می کنند و آن را انقد به زمین کوبیده به طوری که گل مناسب مناسب برای تهیه قالب ( کوچه له) شود… بعد از آماده شدن گل استاد کار شروع به ایجاد شیارهایی در درخت ون می کند که در زبان محلی روستا به آن (له له ) می گویند.این شیارها به نسبت تنه درخت تعداد آنها کمتر و بیشتر می شود. علت ایجاد این شیارها در درخت گرفتن شیره درخت ون و سرازیری آن به داخل قالبهای گلی (کوچه له) است. که به آن سقز و درزبان محلی بنیشت می گویند… بعد از اتمام کار شیارها استاد کار شروع به ساختن قالبهای گلی در زیر شیارها می کند….. کار قالب بندی که تمام شد کار نگهبانی و مراقبت از درختان و قالبها شروع میشود بعد از ۱۰ الی ۱۵ روز ایجاد شیار دوم بر روی شیار اول ضروری می باشد زیرا شیره شیار اول خود به خود کم میشود به شیار دوم در درخت به زبان محلی (دو له له ) می گویند و بعد از ۱۰ روز دیگر نوبت به شیار سوم میرسد…. نزدیک به یک هفته بعد از شیار سوم استاد کار و کارگران شروع به کندن قالبها و برداشت سقز می کنند و آن را در ظروف مخصوصی که به آن به زبان محلی ( ده ساو) می گویند شروع به جمع کردن /ان در این ظروف می کنند . بعد از اتمام کار جمع آوری شروع به تصفیه سقز می کنند و به این روش در جلوی نور آفتاب توری های مخصوصی پهن کرده و سقز را روی آن میریزند که اشغال و اضافات سقز تصفیه شود ……

 

سرور فرهادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا