صنایع دستی

هلیزه – مه شکه

هلیزه - مه شکه
هلیزه – مه شکه

مشک که در زبان محلی هلیزه  یا مه شکه گفته می شود ، از پوست  بز یا گوسفند تهیه می شود و دو نوع آن یکی برای آب و سرد نگه داشتن آن که به “کنه” معروف است

و دیگری که وسیله ای برای تهیه دوغ به روش سنتی دوغ بوده و ماست را به همراه آب در آن ریخته و تکان می‌دهند وبر اثر ضربات وارده دوغ حاصل می‌شود.

هلیزه - مه شکه
هلیزه – مه شکه

مشك در ميان مردم ر وستايي و عشايري ،جنبه ي تقدس داشته است .زيرا مظهر خير و بركت بوده و بقا و حيات جوامع ايلي مبتني بر رونق و پايداري آن است .به همين خاطر براي قداستش كه از بركت الهي مي ب اشد،اشعار موزوني وجود دارد كه حكايت از نوعي جاندارگرايي و في تيشيسم دارد.بنابراين به هنگام مشك زني ،زنان و دختران مشك زن با اين باور كه بر« برمشكه »كره ،زياد مي شود،به خواندن اشعار و ابياتي مي پرداختند و با در دست گرفتن دسته هاي چوبي دو سر مشك كه به آنها« دسلقرت »گفته مي شد،شعر خواني محلي آغاز مي گشت و اين كار در تمامي بخشي از زمان زدن مشك ادامه داشت و اين ابيات خوانده مي شد:

مه شكه ت بژه ن ،نيمه رو شه قه

ميوانه يل ها تین وه ده مه ته قه

ترجمه : اي مشك زن مشكت را زودتر بزن هنگام ظهر است ،زيرا مهمانان دارند مي آيند.

ئه ر مه شكه ي مني خاترم ديري

« هومو ه ي ره » ئه و سه رم ناري

ترجمه : اگر مشك من هستي و خاطرم را مي خواهي ،بايد مرا بدهكارنکنی

– مه شكه سوره كه م هه ر هووه مه كه ي

نه زه ر خودا خه ير كووه مه كه ي

ترجمه : مشكه سرخ و قشنگم مدام هو هو مي كند و براساس خواست و مشيت الهي خير جمع مي كند .يعني مشك من هر بار كه تاب مي خورد گويي نداي هوهو سر مي دهد و خدا را مي خواند و با جلب نظرالهي خير و بركت را برايم جمع مي كند.

مه شكه كه م ژه نيا ،كول كره په تي

له كوو بارم كيه ني قي مه تي

ترجمه : حال كه مشك من زده شد و تماما تبديل به كره ي خالص شد .آب از كدام چشمه ي ارزشمند برايش بياورم كه آن را شستش و دهم . يعني ،مشك من زده شده و سراسر ماست آن تبديل به كره شده است .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا