تاریخی

باستان شناسی اورامان

باستان شناسی اورامان
باستان شناسی اورامان

شواهد جدید استقرارهای پارینه سنگی در جنوب کوه های اورامان ، غرب زاگرس

در اینجا گزارش خلاصه­ ای از بررسی های باستان­شناسی پارینه ­سنگی انجام شده طی سال های ۸۹-۱۳۸۸ در مناطق روانسر تا پاوه (هورامان) واقع در شمال غرب کرمانشاه ارایه شده است.

بررسی غارها و پناهگاه ­های صخـره­ای استان کرمانشاه با هدف ثبت در فهرست آثار ملی از اواسط دهه­ ی ۱۳۸۰ در برنامه­ های پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه قرار گرفت که در سال ­های ۸۹- ۱۳۸۸ به انجام رسید. طبق برنامه­ ی اداره کـل میـراث فرهنگی استان کرمانشاه، بررسیها تنها محدود به غارها و پناهگاه­هـای صخـره ه­ای بود.

یکی از مناطق بررسی­ شده طی ایـن برنامه پژوهشی، دامنه­ های جنوبی و غربی کوه های شاهو در جنوب منطقه اورامان بود. سه ناحیه عمده در اطراف روانسر، قوری قلعه و پاوه برای بررسی پیمایشی انتخاب شدند که بیشترین تعداد مکان های شناسایی شده را در بر داشتند. در این بررسی­ ها تعداد ۸۷ غار، پناهگاه و محوطه ­باز واقع در ارتفاعی بین ۱۳۷۰ تا ۲۱۰۰ متر از سطح دریا، شناسایی و نمونه­ برداری شدند. با توجه به ویژگی های فنی – گونه شناسی مجموعه­ های دست­ ساخته سنگی گردآوری شده، بسیاری از آن ها مربوط به دوره ­های پارینه­ سنگی میانی، پارینه ­سنگی جدید و فراپار ینه سنگی هستند. شمار کمی از مکان های بررسی شده نیز تنها حاوی معدودی دست­ ساخته ­های سنگی غیر قابل شناسایی یا قطعات سفال اواخر پیش از تاریخ و تاریخی بودند. در جریان بررسی شمار کمی محوطه باز نیز بررسی و نمونه ­برداری شدند.

نویسندگان : فریدون بیگلری و سونیا شیدرنگ ۱۳۹۱

منبع:

شواهد جدید استقرارهای پارینه سنگی در جنوب کوههای اورامان، غرب زاگرس، ایران، کنگره بین­المللی پژوهشهای باستان شناسی در کردستان عراق و مناطق مجاور، دانشگاه آتن، آتن، نوامبر ۲۰۱۳

Biglari, F., and Sonia Shidrang 2013   New evidence for Paleolithic occupation of the Southern Hawraman Mountains, Central Western Zagros, International  Conference of Archaeological Research in the Kurdistan Region of Iraq and the adjacent areas, Book of abstracts,  pp. 30-31,The University of Athens and the University of Cambridge, Athens

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا