تاریخ مصور

تاریخ مصور خانقاه سری اول

تصاویری قدیمی و زیبا برگرفته از تارنمای روستای خانقاه . ( تاکانه )

 

ایستاده ازراست:آقایان حاج حسین باینگانی-حاج سیدجلال فیضی-مرحوم سیدرحمان فیضی-مرحوم سیدمحمودفیضی-مرحوم سیدفیض الله فیضی
ایستاده ازراست:آقایان حاج حسین باینگانی-حاج سیدجلال فیضی-مرحوم سیدرحمان فیضی-مرحوم سیدمحمودفیضی-مرحوم سیدفیض الله فیضی
نشسته ازراست:سیدجلال فیضی-مرحوم محمود فیضی-حاج سیداحمداحمدی ایستاده ازراست:نقی مرادویسی-آقای قادرژاله-حاج سیداسماعیل احمدی
نشسته ازراست:سیدجلال فیضی-مرحوم محمود فیضی-حاج سیداحمداحمدی
ایستاده ازراست:نقی مرادویسی-آقای قادرژاله-حاج سیداسماعیل احمدی
سیدرحیم فیضی ومحمد عباسی درجمع معلمین روستای خانقاه
سیدرحیم فیضی ومحمد عباسی درجمع معلمین روستای خانقاه
حاج جعفر مرادی
حاج جعفر مرادی
مکان:شرکت تعاونی روستای خانقاه زمان:سال 1353 منبع:ارسالی از طرف آقای سیدمحی الدین احمدی افرادحاضر درعکس:بازرسین شرکت تعاونی(آقایان طاهرپور-؟)-سیدمحی الدین احمدی-مرحوم بهرام شهسواری-حاج محمد شاهمرادی-حبیب علیزاده-مرحوم سید طه طاهایی-حاج سیدجلال فیض
مکان:شرکت تعاونی روستای خانقاه
زمان:سال ۱۳۵۳
منبع:ارسالی از طرف آقای سیدمحی الدین احمدی
افرادحاضر درعکس:بازرسین شرکت تعاونی(آقایان طاهرپور-؟)-سیدمحی الدین احمدی-مرحوم بهرام شهسواری-حاج محمد شاهمرادی-حبیب علیزاده-مرحوم سید طه طاهایی-حاج سیدجلال فیض
مرحومین:حسن حسین زاده -سیدتاج الدین فخرالدینی
مرحومین:حسن حسین زاده -سیدتاج الدین فخرالدینی
ایستاده از راست:مرحوم عنایت فخرالدینی-آقای هدایت فخرالدینی نشسته از راست:آقایان خلیل فخرالدینی-مرحوم فخرالدین فخرالدینی-ابراهیم فخرالدینی
ایستاده از راست:مرحوم عنایت فخرالدینی-آقای هدایت فخرالدینی
نشسته از راست:آقایان خلیل فخرالدینی-مرحوم فخرالدین فخرالدینی-ابراهیم فخرالدینی
دانش آموزان کلاس پنجم سال 1350
دانش آموزان کلاس پنجم سال ۱۳۵۰
افرادحاضردرعکس:شمس الدین خالصی (معلم) مکان:کلاس سوم دبستان بوعلی روستای خانقاه زمان:1356
افرادحاضردرعکس:شمس الدین خالصی (معلم)
مکان:کلاس سوم دبستان بوعلی روستای خانقاه
زمان:۱۳۵۶
ایستاده ازچپ:مرحوم بهاالدین ویسه(معلم)-مرحوم صابرخوشخو-سیدنازار احمدی-اقبال ژاله-سیدنورالدین شمسی-هوشنگ ویسه-؟-؟-منصورژاله-قادرمیری-محمدعزیز همتی-محمدغفاری-؟-آقای مبارکشاهی(معلم)ومرحوم سیدمحمدشمسی و... زمان:سال 1348 مکان:روستای خانقاه(نمامه)
ایستاده ازچپ:مرحوم بهاالدین ویسه(معلم)-مرحوم صابرخوشخو-سیدنازار احمدی-اقبال ژاله-سیدنورالدین شمسی-هوشنگ ویسه-؟-؟-منصورژاله-قادرمیری-محمدعزیز همتی-محمدغفاری-؟-آقای مبارکشاهی(معلم)ومرحوم سیدمحمدشمسی و…
زمان:سال ۱۳۴۸
مکان:روستای خانقاه(نمامه)
دانش آموزان کلاس پنجم سال 1350
دانش آموزان کلاس پنجم سال ۱۳۵۰
دانش آموزان کلاس پنجم سال 1350
دانش آموزان کلاس پنجم سال ۱۳۵۰
افتتاح مدرسه راهنمایی روستای خانقاه
افتتاح مدرسه راهنمایی روستای خانقاه
افرادحاضردرعکس:ردیف اول (ایستاده پایین):عبدالرحیم یوسفی-عباس حسین زاده-جلیل زوراسنا-محمددادخواه-جزاءاحمدیان-صابرصیاد-علی اشرف عزیززاده-بیژن نیک اندیش-سیامک خالدی-عباس نژاد(دبیرریاضی)-شاهرخ زردشتیان(نشسته) ردیف دوم(نشسته):حسین پورکند-جهانبخش خوش هیکل-شیرزادکریسانی-غفوررشیدی-امیرحیدری-داریوش محی الدینی-فرزادرحمانی-عبدالرحمن مقصودی ردیف سوم (ایستاده بالا):خلوتی(ناظم)-امیرفتاحی-برهان شهابی-سیروس نقشبندی-فریق معاضی-عزت محمدکریمی-منصورسامیان-ناصرقادری-فیصل امینی زمان :سال۱۳۵۱
افرادحاضردرعکس:ردیف اول (ایستاده پایین):عبدالرحیم یوسفی-عباس حسین زاده-جلیل زوراسنا-محمددادخواه-جزاءاحمدیان-صابرصیاد-علی اشرف عزیززاده-بیژن نیک اندیش-سیامک خالدی-عباس نژاد(دبیرریاضی)-شاهرخ زردشتیان(نشسته)
ردیف دوم(نشسته):حسین پورکند-جهانبخش خوش هیکل-شیرزادکریسانی-غفوررشیدی-امیرحیدری-داریوش محی الدینی-فرزادرحمانی-عبدالرحمن مقصودی
ردیف سوم (ایستاده بالا):خلوتی(ناظم)-امیرفتاحی-برهان شهابی-سیروس نقشبندی-فریق معاضی-عزت محمدکریمی-منصورسامیان-ناصرقادری-فیصل امینی
زمان :سال۱۳۵۱

منبع : takana.blogfa.com

به کوشش : مصطفی ویسمرادی

مصطفی ویسمرادی
مصطفی ویسمرادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا