تاریخ مصور

تاریخ مصور خانقاه سری سوم

تصاویری قدیمی و زیبا برگرفته از تارنمای روستای خانقاه . ( تاکانه )

ایستاده ازراست:کبیرصیاد-کیومرث ویسی-حسین صالح زاده نشسته ازچپ:تقی ویسی-جلیل طهایی-سلیمان طهایی زمان:1359
ایستاده ازراست:کبیرصیاد-کیومرث ویسی-حسین صالح زاده
نشسته ازچپ:تقی ویسی-جلیل طهایی-سلیمان طهایی
زمان:۱۳۵۹
آقای تقی مرادی ومرحوم کاک علی محمد مرادی
آقای تقی مرادی ومرحوم کاک علی محمد مرادی
افرادحاضردرعکس:آقایان باقی شکرالهی-فتاح نادری-سیدفتح الله احمدی-سیدهدایت فخرالدینی-سیدرحمان طاهایی-محمدرشید شکرالهی
افرادحاضردرعکس:آقایان باقی شکرالهی-فتاح نادری-سیدفتح الله احمدی-سیدهدایت فخرالدینی-سیدرحمان طاهایی-محمدرشید شکرالهی
ازراست:محمدصالح صالحی زاده-صوفی احمدویسمرادی-رحیم صالحی زاده
ازراست:محمدصالح صالحی زاده-صوفی احمدویسمرادی-رحیم صالحی زاده
صابرمرادویسی-نعیم ویس محمدی مکان:کوچه حوض قدیمی روستاکه اکنون کاملا تغییرکرده است. زمان:1354
صابرمرادویسی-نعیم ویس محمدی
مکان:کوچه حوض قدیمی روستاکه اکنون کاملا تغییرکرده است.
زمان:۱۳۵۴
ایستاده ازچپ:غفارمحمدپور-قادرمیری-صلاح مولودی-؟-؟-؟ نشسته ازراست:سیروس نقشبندی-؟ باتشکرازآقای قادرمیری
ایستاده ازچپ:غفارمحمدپور-قادرمیری-صلاح مولودی-؟-؟-؟
نشسته ازراست:سیروس نقشبندی-؟
باتشکرازآقای قادرمیری
تصویری از مراسم جشن وشادی درروستای خانقاه زمان:1355 ارسالی از:آقای قادرمیری
تصویری از مراسم جشن وشادی درروستای خانقاه
زمان:۱۳۵۵
ارسالی از:آقای قادرمیری
ایستاده ازراست:سیدمحمد فخرالدینی-مرحوم سیدعبدالله حسام پناه-سیدمظفرحسام پناه نشسته ازراست:سیدحسیم حسنی-سیدتحسین حسنی-مختارمرادویسی-حاج سیدغریب حسنی منبع:ارسالی ازطرف آقای سیدمحمدفخرالدینی مکان:باغ سید عبدالله حسام پناه
ایستاده ازراست:سیدمحمد فخرالدینی-مرحوم سیدعبدالله حسام پناه-سیدمظفرحسام پناه
نشسته ازراست:سیدحسیم حسنی-سیدتحسین حسنی-مختارمرادویسی-حاج سیدغریب حسنی
منبع:ارسالی ازطرف آقای سیدمحمدفخرالدینی
مکان:باغ سید عبدالله حسام پناه
جمعی از فرهنگیان شهرستان پاوه منبع:ارسالی از طرف آقای نعیم ویس محمدی
جمعی از فرهنگیان شهرستان پاوه
منبع:ارسالی از طرف آقای نعیم ویس محمدی
افرادحاضردرعکس:آقایان نادر نادری-رحمان عبدی-نادررحمانی-حاج محمدعلی مرادیان- مرحوم ناصرمحمودی-باقی شفیعی ومرحوم انورقادری درمیان جمع مشاهده می شوند. مکان :روستای خانقاه منبع:ارسالی از طرف آقای قادر نادری
افرادحاضردرعکس:آقایان نادر نادری-رحمان عبدی-نادررحمانی-حاج محمدعلی مرادیان-
مرحوم ناصرمحمودی-باقی شفیعی ومرحوم انورقادری درمیان جمع مشاهده می شوند.
مکان :روستای خانقاه
منبع:ارسالی از طرف آقای قادر نادری
مرحوم کاک شکرالله کردستانی درسن 19 سالگی
مرحوم کاک شکرالله کردستانی درسن ۱۹ سالگی
افرادحاضردرعکس که شناسایی می شوند:ایستاده ازچپ(آقای رحیم فیضی-هدایت ویسمرادی-قادرژاله-مرحوم سیدمحمودفیضی-مرحوم تقی مرادویسی(نوجوان نشسته)-عبدالله فیضی(نوجوان ایستاده)-پشت به عکس سیدجلال فیضی)
افرادحاضردرعکس که شناسایی می شوند:ایستاده ازچپ(آقای رحیم فیضی-هدایت ویسمرادی-قادرژاله-مرحوم سیدمحمودفیضی-مرحوم تقی مرادویسی(نوجوان نشسته)-عبدالله فیضی(نوجوان ایستاده)-پشت به عکس سیدجلال فیضی)
افرادحاضردرعکس:حاج هدایت فخرالدینی-کاک منصورژاله زمان:1350 مکان :روستای خانقاه
افرادحاضردرعکس:حاج هدایت فخرالدینی-کاک منصورژاله
زمان:۱۳۵۰
مکان :روستای خانقاه
آقایان نعیم ویس محمدی-سیدرحمان طهایی-هوشنگ ویسه زمان:1349 باتشکرازسیدیوسف طهایی به خاطرارسال عکس
آقایان نعیم ویس محمدی-سیدرحمان طهایی-هوشنگ ویسه
زمان:۱۳۴۹
باتشکرازسیدیوسف طهایی به خاطرارسال عکس
آقایان نعیم ویس محمدی-عبدالکریم ژاله مکان:خوابگاه دانشجویی (کرمانشاه)
آقایان نعیم ویس محمدی-عبدالکریم ژاله
مکان:خوابگاه دانشجویی (کرمانشاه)
بیائیدباهم ازگذشته بگوییم... برخی از دانش آموزان دبیرستان نوبنیادخانقاه زمان:1359 ردیف اول:آقایان سیدصلاح الدین مرتضائی-داوود اسلام دوست-ساسان لهونی-ابراهیم رایزن ردیف دوم:سیدامین احمدی-کامل کردستانی-حسین دربندی-نورالدین نادری ردیف سوم:حسن صالح زاده-سیدیاسین اشرافی-مولودمصطفایی-ستارژاله ردیف چهارم:اسماعیل کریمی-عبدالله شکرامینی-امیرزرساو-باقی شکرالهی
بیائیدباهم ازگذشته بگوییم…
برخی از دانش آموزان دبیرستان نوبنیادخانقاه
زمان:۱۳۵۹
ردیف اول:آقایان سیدصلاح الدین مرتضائی-داوود اسلام دوست-ساسان لهونی-ابراهیم رایزن
ردیف دوم:سیدامین احمدی-کامل کردستانی-حسین دربندی-نورالدین نادری
ردیف سوم:حسن صالح زاده-سیدیاسین اشرافی-مولودمصطفایی-ستارژاله
ردیف چهارم:اسماعیل کریمی-عبدالله شکرامینی-امیرزرساو-باقی شکرالهی
ردیف اول:لطف الله کردستانی-زکریاحسنی-عبدالله ابراهیمی-امیرآژند ردیف دوم:علی محمداحمدی-عزیزناصری-ستارحسینی-سیدیاسین شمسی ردیف سوم:محمدرضاهمتی-سیدسلام شمسی-هوشیارژاله-سیدحسین مرتضائی ردیف چهارم:سیدنظام رایزن-سیدکمال رایزن-صبورژاله-سیدفاتح فیضی ردیف پنجم:جهانگیرزرساو-پژمان مرتضائی-چنگیزرحمانی-لقمان میری
ردیف اول:لطف الله کردستانی-زکریاحسنی-عبدالله ابراهیمی-امیرآژند
ردیف دوم:علی محمداحمدی-عزیزناصری-ستارحسینی-سیدیاسین شمسی
ردیف سوم:محمدرضاهمتی-سیدسلام شمسی-هوشیارژاله-سیدحسین مرتضائی
ردیف چهارم:سیدنظام رایزن-سیدکمال رایزن-صبورژاله-سیدفاتح فیضی
ردیف پنجم:جهانگیرزرساو-پژمان مرتضائی-چنگیزرحمانی-لقمان میری
افرادحاضردرعکس به ترتیب ازردیف اول:محمودنادری-آوات قادری-رفعت حیدری-جهانگیرصالحی زاده-آوات حسینی-مجیدمرتضایی-؟-عزیز صمدی-تیفورویسمرادی-خسرو احمدی-منصورمحمودی-حصیب احمدی-لقمان بکری زاده-پیمان مریوانی-شاهرخ احمدی-جهانبخش زرساو-پوریا صیدی-عادل صالحی زاده-کمال حسینی-محمدکریم رحیمی-مختاررحیمی-پیمان کرمانشاهی-عثمان امینی نیا - عادل احمدی-قادرمحمودی-فرزادمجیدی- اسفندیارصیدی-شهرام شمسی
افرادحاضردرعکس به ترتیب ازردیف اول:محمودنادری-آوات قادری-رفعت حیدری-جهانگیرصالحی زاده-آوات حسینی-مجیدمرتضایی-؟-عزیز صمدی-تیفورویسمرادی-خسرو احمدی-منصورمحمودی-حصیب احمدی-لقمان بکری زاده-پیمان مریوانی-شاهرخ احمدی-جهانبخش زرساو-پوریا صیدی-عادل صالحی زاده-کمال حسینی-محمدکریم رحیمی-مختاررحیمی-پیمان کرمانشاهی-عثمان امینی نیا – عادل احمدی-قادرمحمودی-فرزادمجیدی-
اسفندیارصیدی-شهرام شمسی
افرادحاضردرعکس:صابرازدو-مهدی محمودی نژاد-مرحوم تیمورعلیزاده-حسیم حسنی-؟-علیرضا همتی فخرالدین حیدری-ارسلان صالحی-شهریارحسنی-آوات کریمی-نصرالله رحمانی-سعدالله صالحی زاهد اشرافی-جهانبخش صالحی زاده-کامران همتی-شهرام مرادویسی-افراسیاب نادری-حسین صالحی زاده محمدطاهر صالحی-منصورمرادیان-هیوا ویسه-عادل فیضی-قوام الدین فخری-صانع ابراهیم زاده منوچهر میری-وزیرخالدی-لقمان بکری زاده-علاءالدین حیدری-برهان مرادیان-آرام مرادی
افرادحاضردرعکس:صابرازدو-مهدی محمودی نژاد-مرحوم تیمورعلیزاده-حسیم حسنی-؟-علیرضا همتی
فخرالدین حیدری-ارسلان صالحی-شهریارحسنی-آوات کریمی-نصرالله رحمانی-سعدالله صالحی
زاهد اشرافی-جهانبخش صالحی زاده-کامران همتی-شهرام مرادویسی-افراسیاب نادری-حسین صالحی زاده
محمدطاهر صالحی-منصورمرادیان-هیوا ویسه-عادل فیضی-قوام الدین فخری-صانع ابراهیم زاده
منوچهر میری-وزیرخالدی-لقمان بکری زاده-علاءالدین حیدری-برهان مرادیان-آرام مرادی

 

منبع : takana.blogfa.com

به کوشش : مصطفی ویسمرادی

مصطفی ویسمرادی
مصطفی ویسمرادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا