تاریخ مصور

تاریخ مصور خانقاه سری پنجم

تصاویری قدیمی و زیبا برگرفته از تارنمای روستای خانقاه . ( تاکانه )

افراد حاضر در عکس:نشسته از راست:حاج مصطفی نادری-نازار نادری-مرحوم حاج محمدامین احمدی-مرحوم انور نادری-؟ ایستاده از راست:حاج سید مجید فخری-؟؟؟-مرحوم سید عبدالرحمن اشرافی-معلم روستای خانقاه-سیدجمال رایزن-معلم -سابق مرادویسی زمان:دهه 50 مکان :روستای خانقاه
افراد حاضر در عکس:نشسته از راست:حاج مصطفی نادری-نازار نادری-مرحوم حاج محمدامین احمدی-مرحوم انور نادری-؟
ایستاده از راست:حاج سید مجید فخری-؟؟؟-مرحوم سید عبدالرحمن اشرافی-معلم روستای خانقاه-سیدجمال رایزن-معلم -سابق مرادویسی
زمان:دهه ۵۰
مکان :روستای خانقاه
مرحومان محمودحسینی، عبدالله حسنی، محمدصالح رحمانی، حاج سیدصالح حسینی
مرحومان محمودحسینی، عبدالله حسنی، محمدصالح رحمانی، حاج سیدصالح حسینی
مرحوم مناف حیدری، سیدجمال رایزن، صوفی صمدی، سیدناصرفخری، مصطفی صمدی،مرحوم محمدامین احمدی،مرحوم نازار نادری
مرحوم مناف حیدری، سیدجمال رایزن، صوفی صمدی، سیدناصرفخری،
مصطفی صمدی،مرحوم محمدامین احمدی،مرحوم نازار نادری
افرادحاضردرعکس: ایستاده ازراست:(صف اول)کاکامیراحمدی-عبدالرحمن کرمی-حبیب الله محمودی-محمودناصری-رضا محمدکریمی-مسلم قطبی-عباس عباسی صف دوم:محمدحسین چراغی-حسین عزیزاده-عنایت مرتضایی-شهاب فیضی-فاتح فیضی-ستارمحمودی-ناصرمرادیان-خانم آهوویسی-محی الدین مهدیانی-مسعودکردستانی زمان عکس:54/10/26 (دانش آموزان کلاس دوم دبستان بوعلی روستای خانقاه) باتشکر از آقای مسعودکردستانی
افرادحاضردرعکس:
ایستاده ازراست:(صف اول)کاکامیراحمدی-عبدالرحمن کرمی-حبیب الله محمودی-محمودناصری-رضا محمدکریمی-مسلم قطبی-عباس عباسی
صف دوم:محمدحسین چراغی-حسین عزیزاده-عنایت مرتضایی-شهاب فیضی-فاتح فیضی-ستارمحمودی-ناصرمرادیان-خانم آهوویسی-محی الدین مهدیانی-مسعودکردستانی
زمان عکس:۵۴/۱۰/۲۶
(دانش آموزان کلاس دوم دبستان بوعلی روستای خانقاه)
باتشکر از آقای مسعودکردستانی
افرادحاضردرعکس: ایستاده ازراست:(صف اول)کاکامیراحمدی-عبدالرحمن کرمی-حبیب الله محمودی-محمودناصری-رضا محمدکریمی-مسلم قطبی-عباس عباسی صف دوم:محمدحسین چراغی-حسین عزیزاده-عنایت مرتضایی-شهاب فیضی-فاتح فیضی-ستارمحمودی-ناصرمرادیان-خانم آهوویسی-محی الدین مهدیانی-مسعودکردستانی زمان عکس:54/10/26 (دانش آموزان کلاس دوم دبستان بوعلی روستای خانقاه) باتشکر از آقای مسعودکردستانی
افرادحاضردرعکس:
ایستاده ازراست:(صف اول)کاکامیراحمدی-عبدالرحمن کرمی-حبیب الله محمودی-محمودناصری-رضا محمدکریمی-مسلم قطبی-عباس عباسی
صف دوم:محمدحسین چراغی-حسین عزیزاده-عنایت مرتضایی-شهاب فیضی-فاتح فیضی-ستارمحمودی-ناصرمرادیان-خانم آهوویسی-محی الدین مهدیانی-مسعودکردستانی
زمان عکس:۵۴/۱۰/۲۶
(دانش آموزان کلاس دوم دبستان بوعلی روستای خانقاه)
باتشکر از آقای مسعودکردستانی
مرحومان کاک عباس ویسمرادی،کاک عبدالله شاهمرادی وکاک فیض الله حسینی دریکی ازمراسمات دهه 70
مرحومان کاک عباس ویسمرادی،کاک عبدالله شاهمرادی وکاک فیض الله حسینی دریکی ازمراسمات دهه ۷۰
مرحوم کاک محمدامین رحمانی
مرحوم کاک محمدامین رحمانی
کاک محمدغریب حسنی،کاک کیوان لهونی،کاک نعیم ویس محمدی وکاک هوشنگ ویسه
کاک محمدغریب حسنی،کاک کیوان لهونی،کاک نعیم ویس محمدی وکاک هوشنگ ویسه

دانش آموزان دهه 70 دبستان 12 بهمن

مرحومان کاک مصطفی ،کاک فتح الله وکاک حاج محمدمیری
مرحومان کاک مصطفی ،کاک فتح الله وکاک حاج محمدمیری
مرحوم حاج شیخ نجیب اشرافی
مرحوم حاج شیخ نجیب اشرافی
افراد حاضر در عکس:نشسته از چپ:سید علی حیدری-قادر ژاله-مرحوم حاج محمدامین احمدی-برهان لهونی ایستاده ازچپ:مرحوم سید هادی مسعودی-مرحوم لطف الله زرهون-نقی مرادویسی-...محمودی-؟-؟ زمان :دهه 1330 مکان :روستای خانقاه
افراد حاضر در عکس:نشسته از چپ:سید علی حیدری-قادر ژاله-مرحوم حاج محمدامین احمدی-برهان لهونی
ایستاده ازچپ:مرحوم سید هادی مسعودی-مرحوم لطف الله زرهون-نقی مرادویسی-…محمودی-؟-؟
زمان :دهه ۱۳۳۰
مکان :روستای خانقاه
افراد حاضر در عکس:ایستاده از راست:مرحومان صابر مرادویسی-عنایت خالدی-نازار صالحی-آقای وهبی شهسواری-احمد محمودی-مرحوم محمدامین رحمانی-مرحوم مجید محمودی نشسته از راست:آقایان:یوسف ژاله-سابق مرادویسی-حبیب علیزاده زمان:دهه 60 مکان:روستای خانقاه
افراد حاضر در عکس:ایستاده از راست:مرحومان صابر مرادویسی-عنایت خالدی-نازار صالحی-آقای وهبی شهسواری-احمد محمودی-مرحوم محمدامین رحمانی-مرحوم مجید محمودی
نشسته از راست:آقایان:یوسف ژاله-سابق مرادویسی-حبیب علیزاده
زمان:دهه ۶۰
مکان:روستای خانقاه
افراد حاضر در عکس:نشسته از راست:؟-نازار نادری-؟-مرحوم سید کریم حیدری-حاج مصطفی نادری-مرحوم حاج محمد امین احمدی-مرحوم سید مناف حیدری-(خردسالان رحیم فیضی-مرحوم محمد رحمانی واحمد رحمانی) زمان :دهه40 مکان :وه ر وه یانه(خانقاه)
افراد حاضر در عکس:نشسته از راست:؟-نازار نادری-؟-مرحوم سید کریم حیدری-حاج مصطفی نادری-مرحوم حاج محمد امین احمدی-مرحوم سید مناف حیدری-(خردسالان رحیم فیضی-مرحوم محمد رحمانی واحمد رحمانی)
زمان :دهه۴۰
مکان :وه ر وه یانه(خانقاه)
افراد حاضر در عکس:نشسته از راست:حاج ماموستا سید محمد مصطفایی-مرحوم سید محمود مسعودی-حاج سید ناصر فخری-مرحوم عبدالله حسنی-مرحوم بهرام شهسواری زمان:دهه 50 مکان :مدرسه استیجاری راهنمایی(ساختمان حاج سید ناصر فخری)
افراد حاضر در عکس:نشسته از راست:حاج ماموستا سید محمد مصطفایی-مرحوم سید محمود مسعودی-حاج سید ناصر فخری-مرحوم عبدالله حسنی-مرحوم بهرام شهسواری
زمان:دهه ۵۰
مکان :مدرسه استیجاری راهنمایی(ساختمان حاج سید ناصر فخری)

منبع : takana.blogfa.com

به کوشش : مصطفی ویسمرادی

مصطفی ویسمرادی
مصطفی ویسمرادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا